nový domov

21.07.2011 22:33

všetky naše prvé šteniatka si našli nových pánov, za tie 2-3 mesiace sa nám nezmazateľne zapísali do našich sŕdc a my im želáme týmto šťastný psí život a aby robili svojim novým majiteľom len veľa radostí.