Blaicy z Dubákovho Dvora

dňa 30.11.2013 sa Blaicy bola ukázať na medzinárodnej výstave v Nitre, od pani rozhodkyne dostala veľmi pekné ohodnotenie VN1.

Blaicy z Dubákovho Dvora