Ammy na výstave

24.07.2011 21:36

Ammy (vrhA) sa zúčastnila svojej prvej medzinárodnej výstavy vo Veľkej Ide a získala ocenenie veľmi nádejná.